Nyvalgt styreleder

  • Sted Radisson Blu Royal Garden Hotel Trondheim
  • Dato mandag 12. juni 16.00–18.30
  • Frist fredag 2. juni

Har du nettopp blitt valgt eller har du litt mer fartstid som leder? Uansett, vi ønsker å
bidra med informasjon om arbeidsdelingen mellom forretningsfører og styret.
Vi snakker også om styreleders rolle og gir noen tips og råd.

Målgruppe:

Nye styreledere og andre med ønske om en repetisjon

Tema:

• Gi informasjon og veiledning om ansvar og arbeidsoppgaver for styreleder
ved drift av boligselskap
• Arbeidsoppgaver for styret? Krav og ansvar
• Arbeidsoppgaver for TOBB? Gjennomgang av forretningsførerkontrakten

Pris:

Gratis. Inkludert enkel servering. Bindende påmelding

 

Meld deg på her

Kursansvarlig


350x210

Bedriftsmarked