Juss for nyvalgte styremedlemmer

  • Sted Radisson Blu Royal Garden Hotel Trondheim
  • Dato torsdag 22. juni 17.00–19.30
  • Frist torsdag 15. juni

Kurset gir tillitsvalgte grunnleggende innføring i styrets oppgaver og ansvar.

Målgruppe:

Nyvalgte styremedlemmer i borettslag og eierseksjonssameier

Tema:

• Organisering av styret og styrets arbeid
• Styrets oppgaver, rettigheter og ansvar
• Styrets habilitet og taushetsplikt

Pris:

TOBB kunder: Kr 1200,-  pr deltaker (Inkludert enkel servering)

Ikke TOBB kunder: Kr 2400,- pr deltaker (inkludert enkel servering)

Kursavgiften faktureres boligselskapet, med mindre noe annet er avtalt.
Bindende påmelding. Ingen refusjon ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp.

Meld deg på her

Kursansvarlig


Marit Figenschau

Leder advokatkontoret

Advokat