Juss for boligselskap - Konflikthåndtering

  • Sted Radisson Blu Royal Garden Hotel Trondheim
  • Dato tirsdag 28. mars 17.00–20.00
  • Frist tirsdag 14. mars

Aktiv og systematisk håndtering av konfl ikter er en viktig del av styrets arbeid.
Dette kurset gir styret nødvendig kunnskap for å sikre god behandling av klagesaker.

 

Målgruppe:

Styret i boligselskapet

Tema:

• Hva er mislighold? - gjeldende regelverk, bruk som er til sjenanse eller plage
• Nabokonfl ikt eller styresak? Hvor stopper styrets ansvar?
• Mislighold i egen leilighet - har styret rett eller plikt til befaring uten beboers samtykke?
• Bruk av bygningsforsikring ved mislighold
• Sanksjoner ved vesentlig mislighold

Pris: 

Kr 1200,- inkluderer enkel servering