Temakveld om Elbillading

  • Sted TrønderEnergi - Energibygget
  • Dato tirsdag 22. august 18.00–20.00
  • Frist tirsdag 15. august

 

Det stadig økende antallet elbiler og plug-in hybrider har blitt en utfordring for mange boligselskaper og sameier. Beboerne skal lade, men hvordan? Kapasitet, utgifter, sikkerhet og håndtering er spørsmål som reiser seg, og som lett kan skape uenighet. Det er liten tvil om at ladbare biler har kommet for å bli, og vi antar at antallet el- og hybridbiler stadig vil øke. 

Det faglige opplegget dekkes av TrønderEnergi og Vintervoll, og Miljøenheten i Trondheim Kommune kommer og orienterer om den nye støtteordningen for lading av elbiler i boligselskaper.  

  •  Farer forbundet med el-billading og retningslinjer for trygg lading.
  •  Tilrettelegging for ombygging med eksempler fra aktuelle  prosjekter
  •  Tilgjengelig kapasitet og eventuelt utvidelse av denne.
  •  Hvordan elbiler kan lades smart for å gi merverdi for brukerne i  boligselskaper.
  •  Kommende lovverk innen tilrettelegging for lading i boligselskaper  og støtteordninger.

Det settes av tid til spørsmål og diskusjon.

Temakvelden varer i ca 2 timer, og TrønderEnergi vil kort orientere om pågående aktiviteter i TOBB Extra og TOBB Framtid etter den faglige delen.

 

 

Les mer og meld deg på her

 

 

Kursansvarlig


TrønderEnergi 

Kurset avholdes i TrønderEnergi  sine lokaler i Energibygget ved Lerkendal stadion. Adresse: Klæbuveien 118, Trondheim