Oppfyller du ditt HMS-ansvar?

Påmelding til Laila Furunes på epost lmf@tobb.no eller telefon 905 19 176
Meld gjerne på flere fra ditt boligselskap.
Pris: 1250,- pr. deltaker

Borettslag og sameier er pliktige til å ha et internkontrollsystem for å sikre at boligselskapet planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder virksomheten sin i samsvar med lovverket. Det er styrets ansvar å innføre og vedlikeholde HMS-tiltakene i boligselskapet, et ansvar som kan virke overveldende og komplisert å forholde seg til. 
Vi inviterer derfor til kurs om HMS-ansvar og Interkontrollforskriften, hvor både HMS-rådgivere og advokat vil være til stede for å gi dere innføring i dette arbeidet.

Program
16:30 Bespisning (suppe)
17:00 Velkommen, presentasjon, forventninger til kurset
17:30 Internkontroll, hva er det? 
18:30 Kaffe og kaffebrød
19:00 Styrets ansvar

 

 

 

 
 

Kursansvarlig


Anders Fjerdingen

Laila M Furunes