Grunnleggende boligjuss

  • Sted Trondheim
  • Dato onsdag 5. juni 16.30–19.00
  • Frist lørdag 1. juni

Formålet med kurset er å gi styremedlemmer grunnleggende innføring i styrets oppgaver og ansvar. Både nyvalgte og mer erfarne styremedlemmer som ønsker en oppfriskning av kunnskap vil ha godt utbytte av kurset. 
Kurset er også en faglig og sosial arena for styremedlemmer i boligselskap. 

Tema:
Styrets lovpålagte oppgaver og ansvar
Erstatning og forsikring for styremedlemmene
Regler om habilitet og taushetsplikt 
Håndtering av klagesaker fra beboere - bomiljø

Pris for boligselskap forvaltet av TOBB: 
Kr 1200,-  pr deltaker (Inkludert kursmateriell, kaffe, enkel servering). 

Pris for boligselskap som ikke har forretningsføreravtale med TOBB: 
Kr 2400,-  pr deltaker (Inkludert kursmateriell, kaffe, enkel servering). 

Påmeldingsfrist: 1. juni 2019

Kursavgiften faktureres boligselskapet, med mindre noe annet er avtalt.
Bindende påmelding. Ingen refusjon ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp.

 

Meld deg på her

Kursansvarlig


TOBB sine advokater