Godt bomiljø for alle - Hvordan håndtere konflikter og mislighold

I ethvert boligselskap er det mange forskjellige mennesker som må forholde seg til hverandre, og det ikke alle som går like godt overens. Når er det opp til styret å rydde opp i konflikter mellom beboere, og hvordan kan og bør dere da gå frem?
Dette kurset gir tillitsvalgte innføring i hvor grensen for mislighold går, og hvordan styret kan og bør håndtere beboeres mislighold av boligselskapets regler og klager på enkeltbeboeres opptreden.

Målgruppe for kurset:

Både nyvalgte og erfarne styreledere og styremedlemmer i borettslag og eierseksjonssameier

Tema:

• Hva er mislighold? Hvor går grensen for hva bomiljøet må akseptere?
• Fremgangsmåte og redskaper ved styrets håndtering av klager 
• Sanksjoner ved mislighold 

Pris for boligselskap forvaltet av TOBB: Kr 1200,-  pr deltaker (Inkludert kursmateriell, kaffe, enkel servering). 
Pris for andre boligselskap: Kr. 2200,- pr deltaker

Kursavgiften faktureres boligselskapet, med mindre noe annet er avtalt.
Bindende påmelding. Ingen refusjon ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp.

 Meld deg på

Kursansvarlig

Ida Haukland

Advokatkontoret

Advokat