Temakveld teknisk forvaltning - Godt og sikkert bomiljø for alle

  • Sted Quality Hotel Panorama Tiller
  • Dato tirsdag 12. september 17.00–20.00
  • Frist søndag 27. august

Avdeling for Teknisk forvaltning inviterer til temakveld 

Godt og sikkert bomiljø for alle

Målgruppe

Styre i boligselskap. På grunn av begrenset plass, ber vi om at dere ikke melder på flere enn 2 styrerepresentanter fra hvert boligselskap.

Program:

- 17:00 Velkommen v/Teknisk forvaltning 
- 17:15 Trondheim kommune informerer om
   o Grunnlag for tildeling av kommunal bolig
   o Klagesaker
   o Ansvarsfordeling mellom Trondheim eiendom, leietaker og              borettslaget/sameiet
   o Rettigheter og plikter
- 18:00 Pause med kaffe og kaffebrød
- 18:20 Trøndelag Brann og redningstjeneste
   o Informasjon om prosjektet «Stol på brannalarmen», -Kan vi stole på  brannalarmen?
- 19:00 Nordvern v/Rolf Nordberg
   o Brannsikkerhet for alle
- 19:30 BBL Partner v/Sigrid Ricanek
   o Skadeforebyggende tiltak
- 20:00 Slutt
   o Det vil bli mulighet for spørsmål og en prat etter møtet.

Pris

Arrangementet er gratis.
På grunn av begrenset plass, ber vi om at dere ikke melder på flere enn 2 styrerepresentanter fra hvert boligselskap.

Påmelding

 Sendes på mail til lmf@tobb.no snarest, og senest innen 27. aug.

Kursansvarlig


Avdeling for Teknisk forvaltning fra TOBB. Her møter du ingeniører og fagfolk innen bygg, eiendom, HMS, forsikring og rådgivning. Det vil også være eksterne representanter fra forsikring, Trøndelag Brann og redningstjeneste og Nordvern.