Førstehjelpskurs

  • Sted Revegården, Midteggen borettslag, Saupstadringen 57 C
  • Dato tirsdag 17. april 09.00–12.00
  • Frist tirsdag 4. april

Vaktmestre og styret er gjennom arbeidet sitt ofte i kontakt med beboerne i boligselskapet
og tilstede på eiendommen. Ved ulykker og uhell kan kunnskap om førstehjelp
være avgjørende for liv eller død. Kurset arrangeres også i år i samarbeid med Brattøra
Bedriftshelsetjeneste - veldig gode tilbakemeldinger på tidligere kurs.

Målgruppe:

Vaktmestre og styret i boligselskapet

Tema:

• Livreddende førstehjelp - god opplæring i hjerte- og lungeredning
• Førstehjelp ved ulykker som påkjørsler og brannskader

Pris:

Kurset er gratis for vaktmestre tilknyttet
Brattøra bedriftshelsetjeneste og inngår
som en del av årshjulet.
Pris for andre: kr 1800,- Inkl. enkel servering

Kursansvarlig


Egil Lyngen

BYGG - Teknisk forvaltning

HMS rådgiver