Boligselskap som arbeidsgiver – arbeidstid, lønn, ferie og sykepenger

Visste du at når styret ansetter f.eks. en vaktmester eller daglig leder for å drifte boligselskapet, så får styret rollen som arbeidsgiver med alle de plikter og rettigheter som følger av arbeidsmiljøloven? 

Formålet med dette kurset er å gi styremedlemmer en grunnleggende innføring i styrets rolle som arbeidsgiver. I del 2 av vår serie på 3 frokostmøter om boligselskapet som arbeidsgiver skal vi se på vilkår og krav rundt arbeidstid, lønn, ferie og sykepenger, samt gi noen praktiske råd rundt dette. Når er det egentlig snakk om «overtid»? Kan man gi lønn i andre former enn penger, og hvilket økonomisk ansvar har boligselskapet ved sykemeldinger? 

Målgruppen for kurset er boligselskap som har en eller flere ansatte. 

Vi vil i løpet av høsten arrangere tre frokostmøter med følgende arbeidsrettslige tema: 
Ansettelse, arbeidsavtale og arbeidsgivers styringsrett (torsdag 17. oktober)
Arbeidstid, lønn, ferie og sykepenger (torsdag 7. november)
Oppsigelse og avskjed (torsdag 28. november)

Kursene er gratis.

På grunn av begrenset antall plasser er det kun mulig å melde på ett styremedlem pr. boligselskap. 
Vi starter hvert møte med enkel frokostservering og kaffe fra kl. 8.30. Meld fra om evt. allergier ved påmelding.

Kursansvarlige: advokat Ida Haukland og advokat Per Refseth

Meld deg på her