Boligselskap som arbeidsgiver – ansettelse, arbeidsavtale og styringsrett

Visste du at når styret ansetter f.eks. en vaktmester eller daglig leder for å drifte boligselskapet, så får styret rollen som arbeidsgiver med alle de plikter og rettigheter som følger av arbeidsmiljøloven? 

Vi ønsker med dette kurset å gi styrets medlemmer en grunnleggende innføring i hva rollen som arbeidsgiver innebærer. I del 1 av vår serie på 3 frokostmøter om boligselskapet som arbeidsgiver skal vi snakke om vilkår og krav ved ansettelse, arbeidsavtalen og arbeidsgivers styringsrett, samt gi noen praktiske råd rundt dette. En fornuftig arbeidsavtale og kjennskap til arbeidsgivers styringsrett kan både forhindre og mer effektivt løse konflikter underveis i arbeidsforholdet.

Målgruppen for kurset er boligselskap som har en eller flere ansatte. 

Vi vil i løpet av høsten arrangere tre frokostmøter med følgende arbeidsrettslige tema: 
Ansettelse, arbeidsavtale og arbeidsgivers styringsrett (torsdag 17. oktober)
Arbeidstid, lønn, ferie og sykepenger (torsdag 7. november)
Oppsigelse og avskjed (torsdag 28. november)

Kursene er gratis. På grunn av begrenset antall plasser er det kun mulig å melde på ett styremedlem pr. boligselskap. 

Vi starter hvert møte med enkel frokostservering og kaffe fra kl. 8.30. Meld fra om evt. allergier ved påmelding.


Kursansvarlige: advokat Ida Haukland og advokat Per Refseth

Meld deg på her