Ragn-Sells - En del av kretsløpet

Alle boligselskaper som er kunder av TOBB har tilgang til å bestille avfallsløsninger fra en egen prisliste med rabatterte priser. Ta kontakt med Ragn-Sells for å høre mer om avtalen og bestilling.

 

Kontaktinfo