Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For styret
  3. Bomiljøprisen

Nominer din kandidat til Bomiljøprisen 2023

Nå kan du nominere den beboeren eller det boligselskapet som du mener fortjener heder og ære.  

TOBB vil hedre boligselskap som gjør noe bra for sine beboere – enten det er å lage gode uteområder, arrangere sosiale sammenkomster eller andre tiltak som skaper et godt bomiljø. 
 

Bomiljøprisen

 

Bomiljøprisen 2018


Slik nominerer du


Du kan nominere enkeltpersoner og boligselskap i hele Midt-Norge. Det er viktig at du skriver en begrunnelse for hvorfor akkurat din kandidat fortjener å vinne. 


Frist for nominering er 1.august. Prisutdelingen vil skje på Røroskonferansen 20-22.oktober.


Nominer her

 

Om kategoriene

Kategori 1 – boligselskap
Her er det boligselskapet som helhet som blir hedret – enten det er styret eller andre felles fora som har bidratt til økt trivsel og samhørighet ved å lage hyggelig uteområder, felles sosiale sammenkomster eller andre tiltak som skaper et godt bomiljø. Premien er kr. 30 000,- og en spesiallaget bomiljøbenk. 

 

Kategori 2 – ildsjel
I denne klassen ønsker vi å premiere en person som på egen hånd har gjort en ekstra innsats for økt trivsel i boligselskapet. Det kan være en ildsjel som tar hånd om dugnadsaktiviteter, ungdom eller pensjonister som passer naboens barn eller beboeren som gjør dagen litt lettere for alle. Premien er kr. 15 000,-.

 

Nominer her