Mest relevante sider:
Bilde av advokat på trappa

Gode juridiske råd

Våre advokater bistår boligselskap hver eneste dag i ulike juridiske spørsmål og problemstillinger som kan oppstå. Vi har lang erfaring med bolig- og eiendomsrett, og kan bistå med alt fra konfliktløsning til nabotvister og reklamasjoner. Vi opptrer også som prosessfullmektig for domstolene ved behov. 


Gratis konsultasjon

Våre kunder får gratis førstegangskonsultasjon hos oss. En slik konsultasjon har som formål å avklare boligselskapets rettslige situasjon og gir styret svar på enkle juridiske spørsmål. 

I tillegg arrangerer vi kurs som er tilpasset nye og erfarne styremedlemmer. Vi kan også skreddersy juskurs for det enkelte boligselskap. 


Våre tjenester

 • - Eierseksjonsloven og burettslagslova, herunder rådgivning til styrer i     deres arbeid.
 • - Boligrett, herunder tvister rundt naboforhold, mangler, kjøp og salg.
 • - Husleierett for private og i næringsforhold, herunder oppsigelse,     tvangsfullbyrdelse og opprettelse av leiekontrakt.
 • - Lov om håndverkertjenester.
 • - Bustadoppføringslova og avhendingslova
 • - Generell kontrakts- og entrepriserett, herunder utbyggingsavtaler.
 • Våre kurs

  Vi har kurs som er nyttig for deg som sitter i styret. Se oversikt her.

 • Kontakt oss

  advokat@tobb.no

 
PerPer
advokat
advokat
advokat