Si opp medlemskapet ditt

Du kan når som helst si opp medlemskapet ditt, så lenge du ikke er andelseier i et borettslag tilknyttet TOBB.