Registrer eller slett medeier

Det koster 656 kroner å registrere eller slette en medeier av boligen. Kun én person kan være registrert som mottaker av faktura. Hvis den nye medeieren skal ta over betalingen og stå som ny fakturamottaker, må du betale et gebyr på 1 311 kroner.

Last ned og fyll ut skjemaet for å registrere eller slette en medeier av boligen din. Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med Kundeservice på e-post bodok@tobb.no eller telefon
+47 73 83 15 00.