Medlemstilbud

Vintervoll er en av de ledende og største elektroentreprenørene i Midt-Norge.

 • 20% rabatt på timepriser

  Gjelder etter medgått tid og materiell

 • 30% rabatt på utstyr og materiell

  Gjelder etter medgått tid og materiell

 • 5% rabatt på fastpristilbud

  Som et alternativ til medgått tid og materiell kan det på større leveranser gis tilbud om fast pris - basert på antatt materialforbruk og tidsforbruk. Avhengig av størrelsen på jobben vil den tilbudte nettopris legges inn i en volumrabatt. Den er høyere enn normal TOBB-rabatt.

 • Servicebil

  120 kroner pr. time eks mva

 • Hjemmeside

Kontaktinfo