Rabatt for TOBB-medlemmer

 • 20% rabatt

  På timepriser

 • 30% rabatt

  På utstyr og materiell

 • 5% rabatt

  På fastpristilbud.
  Som et alternativ til medgått tid og materiell kan de på større leveranser, gi tilbud om fast pris - basert på et antatt materialforbruk og tidsforbruk. Avhengig av størrelsen på jobben vil de i den tilbudte nettopris legge inn en volumrabatt. 

 • Kr 125 eks. mva pr.time

  Servicebil

Hvordan får du rabatt?           

 • Rabatt

  Oppgi medlemsnummer ved henvendelse. Eller vis fram medlemskortet i plast eller APP.

Om Vintervoll

 • Vintervoll er en av de ledende og største elektroentreprenørene i Midt-Norge. Deres filosofi er å ha ressurser og nødvendig kjernekompetanse så nære kunden som mulig. På denne måten blir de meget fleksible og påtar seg derfor både store og komplekse oppdrag i hele Midt-Norge.
 • www.vintervoll.no