Medlemstilbud

TSO leverer mektige musikkopplevelser. Orkesteret har en målsetting om å formidle et bredt spekter av musikk på høyt kunstnerisk nivå. 

Kontaktinfo

  • Adresse

    Kjøpmannsgata 46, 7010 TRONDHEIM

  • Telefon

    73 53 98 00