Medlemstilbud

Trondheim private omsorgstjeneste har et bredt spekter av helsepersonell, alle med interesse for å skape en bedre hverdag for de man jobber for. Tjenestene som tilbys er alt fra snømåking til dusj og personlig hygiene.

  • 10% rabatt på timepriser

    Private omsorgstjenester og hjemmehjelp

  • Hjemmeside

Kontaktinfo

  • Adresse

    Haakon VIIs gate 27, 7041 Trondheim

  • Telefon

    908 13 402