Medlemstilbud

Bildeling er rimeligere enn egen bil hvis du ikke trenger bil hver dag. Du kjøper en andel ved innmelding, i tillegg betaler du leie ved bruk av bilen. De faste kostnadene for bilholdet fordeles på flere, og du slipper å ha privat parkeringsplass.

For å kunne bruke biler må du være registrert medlem med innbetalt andel og årsavgift. 

Kontaktinfo

  • Adresse

    Sandgata 30, 7012 TRONDHEIM
  • Telefon

    480 27 080