Rabatt

  • 12% rabatt

    Container til fastpris

Hvordan få rabatt?

  • Rabatt

    For å få rabatten på container må bestillingen gjøres i nettbutikken. Bruk rabattkode TOBB.

Om Ragn-Sells AS

  • Ragn-Sells viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. De jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden.
  • www.ragnsells.no