Medlemstilbud

  • Innkjøpspris

       Strøm til innkjøpspris
       19 kr/mnd + påslag for å         dekke elsertifikater

Bestilling

  • For å bestille strøm til innkjøpspris ta kontakt med NTE sitt kundesenter på telefon 74 15 02 00. Husk å oppgi ditt medlemsnummer i TOBB.


Om NTE Marked AS

  • NTE Marked tilbyr strøm til husholdninger, og strøm er nok det produktområdet de fleste assosierer med NTE generelt, og er et av de største arbeidsområdene til NTE Marked.

  • www.nte.no