Medlemstilbud

 • 15% rabatt på timepris

  Gjelder etter medgått tid og materiell

 • 15-25% rabatt på utstyr og materiell

  Gjelder etter medgått tid og materiell

 • 10% rabatt på innglasseringsarbeid
 • 5% rabatt på fastpristilbud
 • Fastpris på servicebil kr. 300
 • Hjemmeside

Kontaktinfo

 • Adresse

  Tungaveien 38

 • Telefon

  73 94 00 00