Du har nå meldt interesse for vårt boligprosjekt. Det setter vi stor pris på. Vi lover å holde deg oppdatert. 

Vi vil kun sende deg informasjon når vi mener dette er viktig for deg, slik at du ikke vil føle at vi sender deg for mange e-poster. 

Ønsker du å komme i kontakt med oss utover dette, se våre kundeservicesider for mer kontaktinfo.

Når det gjelder personvern, tar vi dette veldig alvorlig. Vi lagrer derfor aldri informasjon vi ikke har bruk for, og nå listene vi lagrer slettes når prosjektet er ferdig. 

Skulle du ønske å bli slettet fra interessentlisten du nettopp sendte inn, så tar du kontakt med oss slik at vi får slettet deg.