• Til salgs

  Eieren vil selge

  Eieren av en bolig i et borettslag ønsker å selge boligen sin.

 • Bolig til salgs

  Bolig til salgs

  Boligen legges ut på det åpne markedet uten å ha vært utlyst på forkjøpsrett for TOBBs medlemmer.

 • Budrunde

  Budrunde

  Budrunden går som normalt. Selger aksepterer et bud.

 • Utlysning av forkjøpsrett

  Utlysning av forkjøpsrett

  Til tross for at selger har akseptert pris og vilkår fra en kjøper, legges boligen ut på TOBBs nettsider. Medlemmer har én ukes tidsfrist for å melde forkjøpsrett.

 • Melde forkjøpsrett

  Melde forkjøpsrett

  Medlemmer som er interesserte i boligen melder forkjøpsrett. Du må ha vært medlem fra dagen før budet blir akseptert hos megler for å kunne bruke forkjøpsretten. Meldingen er bindende. Det betyr at man er forpliktet til å overta boligen hvis ingen med lengre ansiennitet har meldt seg innen fristen løper ut.

 • Bolig til salgs

  Hurra!

  Medlemmet med lengst ansiennitet får tilbud om å kjøpe boligen til samme pris og vilkår som selgeren har akseptert. Takker personen nei til å benytte forkjøpsretten, går tilbudet videre til medlemmet med nest lengst ansiennitet, og så videre. Kjøpet er forpliktende.