Bekreftelse på krav om forkjøpsrett

Når du har brukt forkjøpsrett ved forhåndsavklaring, trenger vi din bekreftelse på at du virkelig ønsker å tre inn i budet som selgeren allerede har akseptert. Bruk dette skjemaet til å gi din bekreftelse på krav om forkjøpsrett. 

Denne innsendingen er bindende som betyr at du forplikter deg til kjøpet. Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med Kundeservice på e-post bodok@tobb.no eller telefon
+47 73 83 15 00.