Som beboer, må du lese av enkelte målere for oss. For at avlesing av fjernvarme, Varmt tappevann skal bli enklest mulig for deg, skal du gjøre dette digitalt. Legg igjen mobilnummer vi kan sende deg en påminnelse på til neste gang. Følg instruksene på punktene så går dette veldig fint. Målerne befinner seg bak luke på bad.
Leses av i Kwh
Leses av i m³. Det er tall FØR komma som skal leses av.
Takk for at du leste av digitalt. Vi tar kontakt dersom noe ikke stemmer. Hører du ingenting er alt i orden.