Velkommen til en enklere hverdag! For at avlesing av fjernvarme, Varmt tappevann skal bli enklere for deg, skal du nå gjøre dette digitalt. Legg igjen mobilnummer vi kan sende deg en påminnelse på til neste gang. Følg instruksene på punktene så går dette veldig fint.

Detaljert informasjon om målere finner du her

På eier av boligen.
Legg igjen mobilnummer, så kan du få påminnelse på SMS.
Avleses i m³. Det er tall FØR komme som skal leses av
Avleses i m³. Det er tall FØR komma som skal leses av
Takk for at du leste av digitalt. Vi tar kontakt dersom noe ikke stemmer. Hører du ingenting er alt i orden.