Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Boligkraft
Boligkraft

Velkommen til Boligkraft
- En konferanse med fokus på bærekraftige og gode bomiljø

Boligkraft 2022 er flyttet til torsdag 16. juni. Vi inviterer deg til en faglig ettermiddag med foredrag innen bærekraftig forvaltning av bygg, økonomi og bomiljø. Denne ettermiddagen skal gi påfyll og inspirasjon til å ta gode og bærekraftige valg for fremtiden - både som styremedlem og beboer i et boligselskap. 


FN definerer bærekraft til å handle om klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. For oss i TOBB handler dette om Boligkraft. Vi har produkter og tjenester som kan sikre en bærekraftig forvaltning av alt fra bygningsmasse, økonomi og menneskene som bor der. 

Arrangementet er gratis – vi håper du har mulighet til å sette av en ettermiddag sammen med oss på Thon Hotel Prinsen. I tillegg til det faglige programmet blir det tid til mingling, lett servering og selvsagt godt med kaffe.
 

Gratis påmelding


Slik sparte boligselskapet tid og penger med avlesing av vann og energi


Program 

16.00 – 17.00: Registrering, mingling, servering av fingermat
17.00 – 17.20: Hva vil Boligkraft bety for deg i fremtiden? v/Torkil R. Iversen, viseadministrerende direktør i TOBB 
17.20 – 17.50: Hva skal til for å bygge et god Bomiljø etter en pandemi? v/Axel Tjora, sosiolog og professor ved NTNU 

17.50 – 18.00: Pause 

18.00 – 18.30: Slik sikrer du god rehabilitering og finansiering v/TOBB og Handelsbanken 
Rom 1: For borettslag 
Rom 2: For sameier

18.30 – 18.40: Pause 

18.40 – 18.55: Solcelleprosjektet som gav boligselskapet ekstra god økonomi v/Christian Fredrik Mathisen, direktør innovasjon og utvikling NBBL 
18.55 – 19.15: God konflikthåndtering gir et godt bomiljø v/TOBB-advokatene 
19.15 – 20.10: De smarte løsningene fra TrøndelagKraft, TOBB-nøkkelen fra Unlock, ladeløsninger fra Ohmia og smartmåling fra Techem  
20.10 – 20.25: Hvordan kan Enova støtte boligselskap v/Enova 
20.25 – 20.35: Avslutning og oppsummering v/Torbjørn Sotberg, administrerende direktør i TOBB 

20.35 – 21.30: Servering av fingermat, mingling og stands


Vi tar forbehold om endringer i programmet

Meld deg på gratis


Thon Hotel Prinsen

Konferansen blir holdt i flotte lokaler på Thon Hotel Prinsen i Trondheim